Home | Bed & Breakfast | Hostels | Fasting | Food | Voice | Retreat | Fishing | Probiotics | Old Cabin
Writing Cabin |
Vacation | Motorcycle | Svettlodge | Cycling | Miracle | Climbing | Wine | Snowshooes | Snowmobile | About Us

Röstbefrielse - Kan du tala då kan du sjunga

Arbeta med din röst i din egen takt
Du lär dig sjunga eller du utvecklar den röst du redan har

Du arbetar med:
o Det som du vill förmedla med ditt sjungande
o Uttryck dig på ett nytt och kraftfullt sätt
o Integrering av röst och kropp
o Skapandet av den röst du vill ha
o Egna önskemål
o Vi leker och lockar fram rösten utan prestationer och krav
o För de som önskar, gör vi ett mindre framträdande
o Metoden kallas för ROY HART-metoden. (Finns på nätet; slå på Roy Hart)
o Den har sitt ursprung i Alfred Wolsons röstskola från 1946.

5 dagars kurs på Getbergets kursgård i Jude by, Ramvik
Pris 4.500:- inkl kost och logi. Tillval för enkelrum 400:-
Sätt in anmälningsavgift 500:- på Bankgiro 5776-7964
Anmälan 08-580 395 81 eller 0735 79 00 94 eggerscatrin@hotmail.com

10 - 14 augusti med Catrin Eggers

Litteraturtips: Dark voices; Noah Pikes finns på svenskt bibliotek.

Catrin Eggers

  • Socionom/Fil Kand Stockholms universitet 1979-89
  • Röstpedagog
  • Lång erfarenhet av arbete med sång
  • Roy Hart kurser 1965-1998